Đà Lạt, miền đất lành làm say lòng lữ khách
“Chết yểu” chợ đêm Lý Sơn
Xuống biển, ngắm… núi!
Khách du lịch rủ nhau về Đồng Tháp tham quan mua quýt tết