U.23 Việt Nam thua: Thay vì buồn, hãy đứng lên và nhặt rác
Khắp nơi tràn xuống đường vì U.23 Việt Nam: Dẫu thua vẫn quá tự hào
Cổ động viên nói về U.23 Việt Nam: “Tiếc vì một giấc mơ đẹp”