Gia đình Vũ Văn Thanh mổ heo chờ xem U.23 Việt Nam đá chung kết
Tuyết ngang bắp chân, AFC chưa thông báo hoãn trận chung kết U.23