Biển người đổ về khu Phật bà Nam Hải Bạc Liêu hành hương
Va chạm với xe tải, cô gái trẻ chết thảm
Hơn 8 km đường, 8 năm làm không xong
Vợ chết, chồng bị thương ở căn nhà trong hẻm