Chủ tịch UBND TP.HCM thăm ga ngầm metro Nhà hát thành phố
Ga đường sắt trên cao ngàn tỉ trở thành “thiên đường” chích hút