Quốc lộ 20 biến thành sông sau trận mưa lớn
Quốc lộ 1A thành biển nước, kẹt xe 5 km vì mưa lớn
Đường Hà Nội thành sông, người phải đẩy Mercedes trong mưa lớn