Kỳ lạ bò 6 chân, biết buồn biết khóc ở Phú Quốc
Cá chết trên dòng suối đen ngòm ở Phú Quốc, dân chịu không nổi