Nước mắt mẹ già không còn để chảy xuôi
Cầu mới sửa gần 17 tỉ vừa bàn giao đã hư hỏng nặng
Báo Thanh Niên tiếp tục đến với người dân vùng lũ