Đội mưa đưa 3 thi thể trên trực thăng EC-130 xuống núi Dinh