Hút máu ra ngoài cơ thể, cứu bệnh nhi viêm cơ tim bằng kỹ thuật ECMO