Lấy lại tự tin, ông Macron tiếp tục cải cách nước Pháp
Vì sao hợp đồng vũ khí Pháp - Ai Cập bị phản ứng?