Covid-19 khiến Ligue 1 mất 200 triệu euro, EPL chần chừ vì thiệt hại lớn hơn nhiều