Tin nhanh quốc tế 8.3: Mỹ điều trần quan hệ giữa Nga và ông Trump