[KÝ ỨC WORLD CUP] Pha đốt lưới nhà oan nghiệt và thảm kịch Escobar