Cầu thủ tái hiện pha làm bàn kinh điển của Maradona ở WC 1986