HLV cởi áo phản đối trọng tài
Mãn nhãn với siêu phẩm “ngả bàn đèn kép“