HLV Liverpool mắng phóng viên không biết gì về bóng đá