Ông Vũ Phi Long: “Facebook là dữ liệu điện tử, chứng cứ trước pháp luật“