Tiếp tục nổ bom ở bang Texas của Mỹ
Pakistan có thủ tướng mới