Fernando Torres đến Nhật Bản thi đấu vì...mê Tsubasa