Bắt đầu nhận tiền bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra
Dân vào “kiểm tra” nhà máy vì bao bì có chữ "Formosa"
#7 từ khoá: Hoa hậu hút thuốc, sĩ tử hồi hộp, Formosa cung cấp phân trồng chuối
#7 Từ khóa số đặc biệt: FORMOSA đừng ăn quỵt môi trường
Ngư dân chỉ muốn biển sạch!
Chính phủ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt trên biển miền Trung