Trải nghiệm F1 Ấn tượng, nâng cao thông điệp “Đã uống rượu bia - không lái xe“