Phim tài liệu về người tị nạn lấy cảm hứng từ ảnh chụp điện thoại
Cháy rừng lớn tại Los Angeles
Mỹ phản ứng gay gắt sau cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên