Ngoại trưởng Anh - Mỹ gặp nhau tại G7
Ai Cập siết chặt an ninh sau nổ bom kép
Anh, Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân khủng bố