Người mẹ Gạc Ma 30 năm nhớ con qua bức thư tay
Tặng quà cho các cựu binh Gạc Ma
Cựu binh Gạc Ma tưởng nhớ đồng đội đã nằm xuống