Samsung hoãn giao hàng Galaxy Fold, thừa nhận lỗi màn hình