Công ty Mỹ nhận tạng hiến rồi... đem bán
Thêm cơ hội ghép tạng cho nhiều trẻ em
Ca lấy thận ghép bằng robot đầu tiên tại Việt Nam
Người đàn ông hiến tạng cứu sống 5 người
Muốn hiến tạng có khó không?
Kỳ tích chuyển tim từ miền Bắc ghép cho bệnh nhân ở miền Nam