Màn kịch siêu hạng giả danh trung tá công an để lừa tình, lừa tiền