Nổi da gà với giọng hát của cô gái có gia đình 4 đời hát bội