World Cup chưa khởi tranh, Tottenham đã "trói chân" Harry Kane thêm 6 năm
Bayern Munich trói chân tài năng trẻ Kimmich đến năm 2023