Trở lại Toa Roa, tạm biệt những đôi chân trần trong giá rét
Giá rét 17 độ C, học sinh vùng cao vẫn đi chân trần đến lớp