Cảnh sát, bác sĩ giải cứu chủ nhà bị thanh sắt hàng rào đâm
Khống chế, giải cứu người đàn ông nhảy múa trên cột điện
Ra quân giải cứu chim trời