Nóng thế này thì đi ăn kem nhãn với đậu phộng thôi!