Tổng thống Trump khỏe 'tuyệt vời', vẫn nên giảm cân
Muốn giảm cân? Đã có ứng dụng!