Huawei 'thở phào nhẹ nhõm' sau quyết định của Anh
Mỹ nói truy tố Huawei không liên quan đến đàm phán thương mại với Trung Quốc