/// Ảnh: Thái Trọng
Black Friday: Nhịn ăn nhịn tiêu mấy tháng để chờ giảm giá
Thị trường ô tô trong 'cơn bão' giảm giá