PHÚT “BẬT MÍ” số 16 - Ca sĩ Đông Đào rất sợ điều gì?
Bị kêu gọi tẩy chay, Trác Thúy Miêu nói gì?