Cuộc sống của Giang Hồng Ngọc từ khi hát nhạc trữ tình