Độc đáo với hang đá giáng sinh có thể...ăn được
Lung linh Giáng sinh ở Giáo xứ Tân Mai