Giáo hoàng xác nhận Messi không phải...Chúa
Giáo Hoàng an ủi cổ động viên Brazil
Giáo hoàng muốn Tổng thống Trump kiến tạo hòa bình
Giáo Hoàng thúc giục hòa giải khủng hoảng Triều Tiên