Nhóm đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà dân đâm chết người