Phát La đòi làm quen “em gái” Puka khiến Gin Tuấn Kiệt đứng hình
Quang Minh trở lại màn ảnh rộng với Mùa hè năm ấy