Làm gì trong một tiếng tắt điện hướng ứng Giờ trái đất?
Hàng ngàn người chứng kiến Isaac tắt điện trước mặt Ái Phương
Hà Nội chìm trong bóng tối 1 giờ