Giông lốc, nhiều cây xanh ở trung tâm TP.HCM bật gốc