Bà chủ khóc thảm thiết vì cháy kho gỗ quý tiền tỉ 160 tấn ở Hà Tĩnh
Đau xót những cánh rừng giáng hương cổ thụ bị xẻ thịt giữa đại ngàn Tây Nguyên
Hàng ngàn thanh gỗ quý giấu trong lô hàng phế liệu