“Gốm tết” điểm nhấn du lịch Bát Tràng đầu xuân Canh Tý
Độc đáo gốm Raku, mỗi sản phẩm đều là duy nhất
Làng gốm hơn trăm năm ở Sài Gòn