Xếp hàng cắt tóc miễn phí ở “salon vỉa hè”
Nhóm người dùng dao cướp xe ôm GrabBike ở TP.HCM