Khốn khổ vì bị “hà bá” nuốt chửng nhà ngay ngày Tết