Vui chợ tết đường Phùng Hưng, Hà Nội
Gầm đường sắt Cát Linh – Hà Đông biến thành ruộng rau, nơi rao vặt
Toàn cảnh con đường gần 1500 tỉ sắp thông xe ở Hà Nội