Đức Chinh lập cú poker trong chiến thắng 6-0 của U.22 Việt Nam trước U.22 Brunei